збірки праць


ЗБІРКА ПРАЦЬ ДЕРЖАВНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ. –  Випуск перший. – Олександрівка, 2002 . – 16 с.: іл.

 

З М І С Т

СУХИНА Іван. З історії музейної справи в Олександрівському районі 3

КІРМАН Віктор. У Бірках люди оселились сім тисяч років тому 4

ПЕТРЕНКО Іван. Що значить “город”(гіпотеза) 5

БІЛОШАПКА Василь. Північна частина Олександрівського району у складі Київського воєводства  6

КОЛОМІЄЦЬ Микола. Коли визволене село Красносілка? 10

БІЛОШАПКА Василь. Є у нас “зоряні рани” 11

БІЛОШАПКА Василь. Клімат краю теплішає 13

БІЛОШАПКА Василь. Рослини з Червоної книги 13

БІЛОШАПКА Василь. А звірини водилось безліч 14

ТИМКО Сергій, ШПИЛЬОВА Ганна, ШУЛИК Інна. Хроніка 14 

 

 

 

ЗБІРКА ПРАЦЬ ДЕРЖАВНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ. –  Випуск другий. – Олександрівка, 2003 . – 35 с.

 

З М І С Т

КІРМАН Віктор. До історії амфорної кераміки, знайденої поблизу села Стримівки 3

БІЛОШАПКА Василь. релігійний світогляд жителів Бірок - поселення часів Богдана Хмельницького 6

КІРМАН Віктор. Символіка козацького краю  10

ШПИЛЬОВИЙ Костянтин. Нова Сербія в топонімах Кіровоградщини   13

ШЕВЧЕНКО Сергій. Новосербський період на Кіровоградщині  23

ПЕТРЕНКО Іван. Епізоди руху опору часів Великої Вітчизняної війни у селі Любомирці   25

БІЛОШАПКА Василь, ШКОДА В'ячеслав. До проекту створення Великого Індійського шляху через... Знам'янку  27

БІЛОШАПКА Василь. Ще раз про проблему походження Бовтиської западини   28

Хроніка  30

Наші автори  32

ЗБІРКА ПРАЦЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ. –  Випуск третій. – Олександрівка, 2004 . – 43 с.


З М І С Т

Іван Петренко (смт Олександрівка). Археологічні дослідження району та археологічні розкопки поселення біля с. Біляївки Олександрівського району  3

Василь Білошапка (смт Олександрівка). Нові дослідження в поселенні доби козаччини в селі Бірки – володінні гетьмана Богдана Хмельницького  8

Василь Білошапка (смт Олександрівка). Іван Фундуклій: вчений, держаний діяч, меценат (До 200-річчя від дня народження) 13

Сергій Шевченко (м. Кіровоград). Міхал Грабовський і Кіровоградщина (До 200-річчя від дня народження) 21

Микола Якимчук (с. Несваткове Олександрівського району). Тарас Шевченко побував у Несватковому? (До 190-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка)  26

Василь Білошапка (смт Олександрівка). Олександрівський район у роки німецько-фашистської окупації 28

Василь Білошапка (смт Олександрівка). Народні промисли і ремесла в Олександрівському районі 36

Іван Сухина (смт Олександрівка). З історії одного музейного експонату  40

Наші автори 41

ЗБІРКА ПРАЦЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ. – Випуск четвертий. – Олександрівка, 2005 . – 24 с.

 

З М І С Т

Василь Білошапка (смт Олександрівка). ПРО АРХЕОЛОГІЧНІ ЗНАХІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ У 2005 РОЦІ   3

Іван Петренко (смт Олександрівка). ЩО ЗНАЧИТЬ "ГОРОДИ" В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ? 3

Алла Єфремцева (м. Кам’янка Черкаської області). ДО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ РІЧКИ ТЯСМИН 4

Василь Білошапка (смт Олександрівка). ПРО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ СЕЛА СТРИМІВКИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ ТА ЙОГО МІКРОТОПОНІМІВ  6

Роман Коваль (м. Київ). ОСТАННІЙ БІЙ ЧОРНОГО ВОРОНА 7

Інна Шулик (смт Олександрівка). ПРО НАЯВНІСТЬ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДОКУМЕНТІВ ПЕРІОДУ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ 9

Василь Білошапка (смт Олександрівка). КЕРІВНИЦТВО КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОЮ ОПЕРАЦІЄЮ ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ З СЕЛА БОВТИШКИ  9

Василь Білошапка (смт Олександрівка). ЯКИМ МАВ СТАТИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН У 1980 РОЦІ (ПРИ КОМУНІЗМІ) 12

Василь Білошапка (смт Олександрівка). МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ 14

Микола Коломієць (село Красносілка Олександрівського району). ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ З СЕЛА БАНДУРОВОГО ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ 17

НАШІ АВТОРИ  22

ЗБІРКА ПРАЦЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ: Випуск п'ятий. – Олександрівка, 2007 . – 39 с.

 

ЗМІСТ

Василь Білошапка. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 3

Василь Білошапка. З ІСТОРІЇ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ НА ЧИГИРИНЩИНІ НА ПОЧАТКУ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 6

Василь Білошапка. З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ 9

Василь Білошапка. З ІСТОРІЇ ПОЛЯКІВ НА ЧИГИРИНЩИНІ 10

Василь Білошапка. ШЕВЧЕНКО І ВОЛКОНСЬКІ 14

Василь Білошапка. АБОРИГЕНИ ТЯСМИНСЬКОГО КРАЮ 17

Василь Білошапка. ОЛЕКСАНДРІВЕЦЬ ЗІ СВІТОВИМ ІМ'ЯМ 20

Василь Білошапка. ГЕРОЙ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ НИКИФІР ЄВТУШЕНКО 24

Василь Білошапка. НАШ ЗЕМЛЯК ГЕРОЙ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ ВАСИЛЬ ГУРТОВИЙ 25

КРАЄЗНАВЧЕ І МУЗЕЙНЕ ЖИТТЯ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ 26

Наші автори 37


ЗБІРКА ПРАЦЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ. Випуск шостий. – Олександрівка, 2008 . – 52 с.

 

З М І С Т

Василь БІЛОШАПКА. З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ  3

Василь БІЛОШАПКА. З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ 5

Василь БІЛОШАПКА. КОЛИ ТУРКИ СТОЯЛИ В СОСНІВЦІ 9

Василь БІЛОШАПКА. ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ НА ЧИГИРИНЩИНІ 10

Василь БІЛОШАПКА. ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ ПОЛЬСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА МІХАЛА ГРАБОВСЬКОГО 14

Іван ПЕТРЕНКО. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ В ПЕРІОД НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944 РР.) 15

Надія КУКСА. ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА В ЧАСИ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (7 СЕРПНЯ 1941 – 12 ГРУДНЯ 1945 РР.) 22

Наталія ЧИГИРИК. З ІСТОРІЇ ПЕРЕСЕЛЕННЯ СІЛ ЧИГИРИНЩИНИ З ЧАШІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОЙМИЩА 29

Василь БІЛОШАПКА. ВАСИЛЬ ХОМЕНКО – ОДИН З ПЕРШИХ КРАЄЗНАВЦІВ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ 37

Василь БІЛОШАПКА. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗАТЕМНЕННЯ СОНЦЯ 1 СЕРПНЯ 2008 Р. В СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА 41

Василь БІЛОШАПКА, Інна ШУЛИК. КРАЄЗНАВЧЕ І МУЗЕЙНЕ ЖИТТЯ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ. 2008 РІК 43

НАШІ АВТОРИ 48

 

 

 

 

 

ЗБІРКА ПРАЦЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ. Випуск сьомий / Укл. В. В. Білошапка. – Олександрівка, 2009. – 60 с.

  

З М І С Т

Василь БІЛОШАПКА, Олексій ОРЛИК, Іван ПЕТРЕНКО. ВИПАДКОВІ ЗНАХІДКИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ НА ТЕРИТОРІЇ СКІФСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ В ЛЮБОМИРЦІ 3

Василь БІЛОШАПКА, Микола КОЛОМІЄЦЬ, Олексій ОРЛИК. РАННЬОСЛОВ’ЯНСЬКЕ ПОХОВАННЯ У СЕЛІ КРАСНОСІЛКА 4

Тетяна ҐЕДЗЬ. ЗОБРАЖЕННЯ НИНІШНЬОЇ ТЕРИТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ НА КАРТАХ XVI–XVIII СТОЛІТЬ 6

Василь БІЛОШАПКА. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ПЕРЕБУВАННЯ ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В БІРКАХ 12

Василь БІЛОШАПКА. НАШ КРАЙ В ДОКУМЕНТАХ ЧАСІВ ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ 15

Василь БІЛОШАПКА, Тетяна ҐЕДЗЬ. САДИБА МІХАЛА ГРАБОВСЬКОГО В ОЛЕКСАНДРІВЦІ 17

Олександр ЧОРНИЙ. БІБЛІОТЕКИ-ЧИТАЛЬНІ В СЕЛАХ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО ПОВІТУ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 20

Василь БІЛОШАПКА. ГРОШІ ХОЛОДНОЯРСЬКОГО ОТАМАНА ПИЛИПА ХМАРИ 24

Василь БІЛОШАПКА. УКРАЇНСЬКИЙ ВИШИТИЙ РУШНИК 1933 РОКУ З ФОНДІВ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ 28

Василь БІЛОШАПКА. НАЦІОНАЛІСТИЧНЕ ПІДПІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ТЕРИТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ 29

Василь БІЛОШАПКА. З ІСТОРІЇ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ НАПРИКІНЦІ 1940-Х – НА ПОЧАТКУ 1970-Х РОКІВ 33

Василь БІЛОШАПКА. З ДОСВІДУ ВИДАННЯ, ПРОПАГАНДИ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ ПРО РІДНИЙ КРАЙ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ 40

Василь БІЛОШАПКА. ОЛЕКСАНДРІВЩИНА ЛІТЕРАТУРНА: МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ 46

Василь БІЛОШАПКА, Інна ШУЛИК. КРАЄЗНАВЧЕ І МУЗЕЙНЕ ЖИТТЯ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ. 2009 РІК 48

НАШІ АВТОРИ 54

 
 
 
 

ЗБІРКА ПРАЦЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ. Випуск восьмий / Укл. В. В. Білошапка. – Олександрівка, 2010. –  60 с: іл.
 
З М І С Т

Василь БІЛОШАПКА, Алла КРАВЧЕНКО, Іван МИХАЛЬЧИШИН. ПРО ОБСТЕЖЕННЯ ПАМЯТОК АРХЕОЛОГІЇ БІЛЯ СЕЛА ЛЮБОМИРКА 3

Тетяна ґедзь. Перший топографічний опис прикордонних земель Правобережжя 4

Василь Білошапка. ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ РАЙОНІВ НА ТЕРИТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 11

Василь Білошапка. БОЙОВІ ДІЇ РАДЯНСЬКИХ ПАРТИЗАН НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 13

Василь БІЛОШАПКА. ПРО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ (ОЙКОНІМІВ) ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 16

Василь БІЛОШАПКА. СПІВпівпраця Олександрівського районного краєзнавчого музею з різними організаціями, закладами, установами з питань виставкової діяльності 28

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Левко Мацієвич: видатний конструктор, авіатор, український політичний діяч»

 

Міжнародна науково-практична конференція «Левко Мацієвич: видатний конструктор, авіатор, український політичний діяч» 31

Борис ЧИЖОВ. АЕРОПЛАНИ В НЕБІ ЄЛИСАВЕТГРАДУ ТА ОКОЛИЦЬ (Аэропланы в небе Елисаветграда и окрестностей) 33

Віктор КІРМАН, Неллі КІРМАН. Образ Л. Мацієвича в образотворчому мистецтві 35

Людмила Литвин. Використання матеріалів про життя та діяльностЬ Левка Мацієвича в процесі навчально-виховної роботи школи 36

Тетяна МАКАРОВА. Бібліографія видань про Л. М. Мацієвича у фондах Кіровоградської ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ імЕНІ Д. І. Чижевського 38

ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 42

 

Василь БІЛОШАПКА, Інна ШУЛИК. КРАЄЗНАВЧЕ І МУЗЕЙНЕ  ЖИТТЯ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ. 2010 РІК 47

НАШІ    АВТОРИ56

 

 

 

 

 

ЗБІРКА ПРАЦЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ. Випуск дев’ятий / Укл. В. В. Білошапка. – Олександрівка, 2011. – 56 с: іл.

 

ЗМІСТ

Василь БІЛОШАПКА.  АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ 3

Василь БІЛОШАПКА. РОДИНА РАЄВСЬКИХ І ОЛЕКСАНДРІВЩИНА 7

Майя МІЩЕНКО. БІБЛІОГРАФІЯ ВИДАНЬ ПРО М. М. РАЄВСЬКОГО В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОУНБ ІМЕНІ Д. ЧИЖЕВСЬКОГО 12

Василь БІЛОШАПКА. ВЕЛИКИЙ РОСІЙСЬКИЙ КОМПОЗИТОР ПЕТРО ЧАЙКОВСЬКИЙ І ОЛЕКСАНДРІВЩИНА 24

Василь БІЛОШАПКА. НАШ КРАЙ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (Краєзнавчі нотатки на допомогу вчителю історії загальноосвітньої школи) 26

Василь БІЛОШАПКА. ПРО МІСЦЯ МАСОВОГО РОЗСТРІЛУ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ У РОКИ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941-1945 РОКИ) 28

Василь БІЛОШАПКА. ЯКІВ ТИЩЕНКО – ВІЙСЬКОВИЙ ДІЯЧ, ПИСЬМЕННИК, ХУДОЖНИК, ЖЕРТВА СТАЛІНСЬКОГО ТЕРОРУ (за матеріалами фондів Олександрівського районного краєзнавчого музею) 31

Віктор КІРМАН. ДО ПОХОДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ПРІЗВИЩ ЖИТЕЛІВ СЕЛА БІРКИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 36

Василь БІЛОШАПКА. ПОШУК ТА УРІЗНОМАНІТНЕННЯ РЕСУРСІВ ФІНАНСУВАННЯ МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ ОБЛАСТІ (на прикладі Олександрівського районного краєзнавчого музею) 38

Василь БІЛОШАПКА, Олена САЛІЙ, Інна ШУЛИК. КРАЄЗНАВЧЕ І МУЗЕЙНЕ  ЖИТТЯ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ. 2010 РІК 41

 

НАШІ    АВТОРИ 52


ЗБІРКА ПРАЦЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ. Випуск десятий / Укл. В. В. Білошапка. – Олександрівка, 2012. – 48 с: іл.

 

З М І С Т

Василь БІЛОШАПКА. ПРО ЗНАХІДКИ ПАМ’ЯТОК ЧОРНОЛІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ТЕРИТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ 3

Василь БІЛОШАПКА. РОДИННІ ЗВ’ЯЗКИ ШИМАНОВСЬКИХ, ГРАБОВСЬКИХ І РОСЦИШЕВСЬКИХ 5

Василь БІЛОШАПКА. ПЕРШІ ДЕПУТАТИ – НАШІ ЗЕЛЯКИ 8

Олександр ТЕРЕЩЕНКО. ГНАТ ЮРА В ПАМ'ЯТІ ОДНОСЕЛЬЦІВ (аркуш з архіву фольклориста) 9

Василь КОЛІСНИК. ПОВСТАННЯ В СОСНІВЦІ ВОСЕНИ 1920 РОКУ (за спогадами очевидців) 11

Анна ЗУБКО. «КНИГА ПАМ'ЯТІ», ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ УЧАСТІ УКРАЇНЦІВ У ВИЗВОЛЕННІ ПОЛЬЩІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (на прикладі Олександрівського району Кіровоградської області) 14

Олена САЛІЙ. НИКИФІР ЦИМБАЛ – СПІВЕЦЬ РІДНОЇ ЗЕМЛІ 15

Юлія ДРОБОТ. ПРО ПОХОДЖЕННЯ МІКРОТОПОНІМІВ СЕЛА БІРКИ 17

Василь БІЛОШАПКА.  ПРО  РЕЗУЛЬТАТИ  ДОСЛІДЖЕНЬ ОБ’ЄМНОЇ  АКТИВНОСТІ  РАДОНУ  В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ 19

Олена САЛІЙ. ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ 22

Василь БІЛОШАПКА, ОЛЕНА САЛІЙ. КРАЄЗНАВЧЕ І МУЗЕЙНЕ ЖИТТЯ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ. 2012 РІК  25

Олена САЛІЙ. В И С Т А В К И  МУЗЕЮ 35

Василь БІЛОШАПКА. САЙТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ТА СТОРІНКИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  37

Василь БІЛОШАПКА.  КАЛЕНДАР ПАМ'ЯТНИХ ТА ЗНАМЕННИХ ДАТ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ НА 2013 РІК 38

Н А Ш І    А В Т О Р И 42


ЗБІРКА ПРАЦЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ. Випуск одинадцятий. / [укл. В. В. Білошапка] ; Олександрівський РКМ. – Олександрівка : Олександрівський РКМ, 2013. –  64 с. : іл.

 

З М І С Т

Василь БІЛОШАПКА. ІВАН ФУНДУКЛІЙ  ТА ЙОГО МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЧИГИРИНЩИНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ 3

Василь БІЛОШАПКА. РОДИННІ ЗВ'ЯЗКИ ШИМАНОВСЬКИХ, ПРЖИШИХОВСЬКИХ, БЛЮМЕНФЕЛЬДІВ, НЕЙГАУЗІВ 7

Василь БІЛОШАПКА. ЛІРНИЦТВО НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ 10

Павло КОБЗАР. СІМ’Я І ДИТИНСТВО ЛЕВКА МАЦІЄВИЧА 16

Василь БІЛОШАПКА. ЗВІЛЬНЕННЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ 18

Василь БІЛОШАПКА. МИКОЛА СМОЛЕНЧУК ТА ЕКСПЕДИЦІЯ «ТЯСМИН» 20

Василь БІЛОШАПКА, Катерина НЕВМЕРЖИЦЬКА. З ІСТОРІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІСЦЕВОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ 23

Василь БІЛОШАПКА. ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЛЕВКА МАЦІЄВИЧА В ОЛЕКСАНДРІВЦІ  (до 10-річчя створення кімнати-музею Л. М. Мацієвича) 30

Василь БІЛОШАПКА. ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЕГЕНД В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ 36

Василь БІЛОШАПКА. ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ 41

Василь БІЛОШАПКА, Олена САЛІЙ. КРАЄЗНАВЧЕ І МУЗЕЙНЕ  ЖИТТЯ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ. 2013 РІК 45

Олена САЛІЙ. ВИСТАВКИ МУЗЕЮ – 2013 57

Василь БІЛОШАПКА. САЙТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ТА СТОРІНКИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 59

Василь БІЛОШАПКА. КАЛЕНДАР ПАМ'ЯТНИХ ТА ЗНАМЕННИХ ДАТ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ НА 2014 РІК 60

НАШІ АВТОРИ 63


Український рейтинг TOP.TOPUA.NET
Flag Counter